Ochrana osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku. Dúfame, že plánujete využiť služby hotela Bardejov*** zastupený spoločnosťou  D.M.C:- Karpaty s.r.o. so sídlom v Košiciach , IČO:36601519
Spoločnosť D.M.C:- Karpaty s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete. Spoločnosť D.M.C:- Karpaty s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám
sprostredkujete. Hotel Bardejov  zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré nám vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb vám. Prevádzkovateľ zhromažďujeme len údaje ustanovené v § 10. ods. 3 písm. d) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Chceme Vás ubezpečiť, že Hoteli Bardejov***zastúpený spoločnosťou D:M:C: -Karpaty s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej
poskytované len v intenciách zákona.
3. Všetci oprávnený zamestnanci našej spoločnosti, ktorý má prístup k vašim osobným údajom, musí
dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov D.M.C.- Karpaty s.r.o.
4. Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT
prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava
a spracováva.
5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú
použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na
zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích
strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám  na to nedáte výslovný
súhlas.
7. Spoločnosť môže  taktiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností, ktoré umožňuje citovaný zákon:
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb),ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe poučenia.
Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si tovyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv D.M.C. s.r.o  alebo ich zákazníkov a verejnosti.
V niektorých obmedzených prípadoch môžete poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnym nadobúdateľom príslušnej spoločnosti D.M.C. – Karpaty s.r.o. za predpokladu, že sme právne zaistili zabezpečenie tajnosti a bezpečnosti týchto údajov, a že pri poskytnutí týchto osobných údajov naša spoločnosť dodržiava platné zákony.
Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas. Tento súhlas sa nazýva aj explicitný súhlas.
8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov Hotela Bardejov*** zastúpeným spoločnosťou D.M.C. Karpaty s.r.o.
9. Máme právo kedykoľvek vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
10. Adresa, ak sa rozhodnete kontaktovať Hotela Bardejov*** zastúpeným spoločnosťou  D.M.C. Karpaty s.r.o. . v prípade ďalších  otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov: Hotela Bardejov*** zastúpeným spoločnosťou D.M.C. Karpaty s.r.o. Toplianska 23, 08501 Bardejov, e-mailová adresa: hotelbardejov@hotelbardejov.sk.
11. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti Hotela Bardejov*** zastúpeným spoločnosťou D.M.C. Karpaty s.r.o 12. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.
13. Ak od nás budete požadovať vykonanie určitej služby (t.z. súťaž, bulletine alebo informácie
o nových službách a akciách atď.) budeme od vás požadovať dodatočné priame osobné údaje (meno, adresu a e-mailovú adresu). V tomto prípade si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov. Tieto osobné údaje budú použité len na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.
14. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku č. 10 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami

Zásady ochrany osobných údajov

Zhromažďujeme informácie od vás, keď sa zaregistrujete na našich stránkach, prihlásite sa k odberu newsletteru alebo vyplníte formulár. Pri objednávke alebo pri registrácii na našich stránkach, v prípade potreby, môžete byť vyzvaní na zadanie týchto údajov: meno, e-mailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo. Naše stránky môžete však navštíviť aj anonymne.

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme od vás môžu byť použité v jednom z nasledujúcich spôsobov:
- Personalizovať vaše skúsenosti (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby).
- K zlepšeniu našich stránok (neustále sa snažíme zlepšovať naše webové stránky a ponuky na základe informácií a spätnej väzby, ktorú od vás obdržíme)
- Zlepšiť náš zákaznícky servis (vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky našou recepciou, marketingovým alebo rezervačným oddelením)
- Spracovať objednávky

Vaše osobné údaje, či už verejné alebo súkromné, nebudú predané, vymenené alebo prevedené  k inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, bez vášho súhlasu, iné než pre špecifické účely doručovania zakúpeného produktu alebo služby o ktorú požiadané.

E-mailová adresa ktorú poskytnete k spracovaniu objednávky, môže byť použitá k zasielaniu informácií a aktualizácií týkajúcich sa Vašej objednávky, k prijímaniu príležitostnych správ spoločnosti, aktualizácií podobných produkt hotela alebo za účelom informovania atď.

Áno. Cookies sú malé súbory, ktoré sú zanechané vo vašom počítači na pevnom disku a sú tam zanechané cez webový prehliadač (ak dovolíte). Toto nám umožňuje spoznať cez prehliadač zachytiť a zapamätať si určité informácie. Cookies používame na sledovanie reklám.

Nechceme predávať, obchodovať alebo inak previesť tretím stranám vaše osobné údaje. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach, vedenie nášho podnikania, alebo obsluhovať vás, ak tieto strany sa dohodli, že tieto informácie sú dôverné. Môžeme tiež vydať informácie, keď veríme, že správa je v súlade s právnymi predpismi, presadzuje naše podmienky používania stránky, alebo chrániť naše práva, majetok alebo bezpečnosť.  Neosobné informácie návštevníka môžu byť poskytnuté iným osobám na marketing, reklamu, alebo iné použitie.

Online zásady ochrany osobných údajov
Tieto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie zhromaždené prostredníctvom našich internetových stránok, a nie na informácie zhromaždené offline.

Váš súhlas
Používaním našich stránok, súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.